Publicaties van F.J.P. Hendrickx

1970

HENDRICKX F.J.P., Functionele Evaluatieschaal van de Basismotoriek. Ontwikkeld in het Sint-Gerardusinstituut voor Spastische Kinderen te Diepenbeek. In 1980 ter beschikking gesteld van de Belgische centra en instituten voor spastische kinderen. In 1996 bewerkt door interinstitutionele werkgroep '"Kompas" (Antwerpen) onder leiding van F.J.P. Hendrickx.

1972
HENDRICKX F.J.P. Therapeutische behandelingsmethoden, Tam-Tam, jaargang 2, nr. 3, Tijdschrift Sint-Gerardusinstituut voor Spastische Kinderen, Nieuwstraat 68, Diepenbeek.

1972
HENDRICKX F.J.P. Behandelingsmethoden voor Spastische Kinderen: de Bobath-methode, Tam-Tam, jg. 2, nr. 4, Tijdschrift Sint-Gerardusinstituut voor Spastische Kinderen, Diepenbeek.

1972

HENDRICKX F.J.P., Opsporingstest voor Latente Neuromotorische Dysfunctie, (O.L.A.N.D.), 1975, voorstelling op "The World Congress for Learning Disabilities", Brussel (Hilton).

1973

HENDRICKX F.J.P. De Vojta-methode: Waarom? Hoe?, Tam-Tam, jg. 3, nr. 3, Tijdschrift Sint-Gerardusinstituut voor Spastische Kinderen, Diepenbeek.

1973

HENDRICKX F.J.P., Sportbeleid voor fysiek gehandicapten, beschouwingen, Sporta. 27 nr. 1

1973

HENDRICKX F.J.P., Inleiding tot het Praktognostische Denkschema, Jaarverslag vzw Sint-Gerardusinstituut voor Spastische kinderen, Diepenbeek.

1974

HENDRICKX F.J.P. Wat is een therapie-unit? Hoe is haar werking?, Tam-Tam, jg. 4, nr. 1, Tijdschrift Sint-Gerardusinstituut voor Spastische Kinderen, Diepenbeek.

1974

HENDRICKX F.J.P., Evolutie van de therapeutische benaderingswijzen in het Sint-Gerardusinstituut, Tam-Tam, jg. 4, nr. 2, Tijdschrift Sint-Gerardusinstituut voor Spastische Kinderen, Diepenbeek.

1974

HENDRICKX F.J.P., Noodzaak van geïntegreerde samenwerking, voorstelling van het 'unit'-systeem, Jaarverslag vzw Sint-Gerardusinstituut voor Spastische Kinderen, Diepenbeek.

1975

HENDRICKX F.J.P.,Hersenverlamming, Echoland, jaargang 11, nr. 3, Revalidatiecentrum voor Spastische Kinderen - Landegem.

1975

HENDRICKX F.J.P., Le principe locomoteur, 'Leitmotiv' du Développement Neuromoteur Selon Vojta, In: Centre de Documentation et Information pour la Rééducation des Infirmes Moteurs Cérébraux, 15º Année, nr. 64, Paris.

1975

HENDRICKX F.J.P., Het Praktognostische Functioneren als Basis en Voorwaarde voor een Rationeel en Doeltreffend Onderwijs (I), De Katholieke Schoolgids', 29ste jg., nr. 4, Sint-Niklaas

1976

HENDRICKX F.J.P., Ontwikkelend Leren (II) 'De Katholieke Schoolgids', 30ste jg., nr. 1 Sint-Niklaas.

1976

HENDRICKX F.J.P., "Praktognosie van de mond. Differentieeldiagnose van de mondfuncties als uitgangspunt van de behandeling van het centraal-motorisch gestoord kind." Tijdschrift voor Logopedie en Audiologie, 6de jg., nr. 2, p 39 -45.

1978

HENDRICKX F.J.P. Het Praktognostische Functioneren als Basis en Voorwaarde voor een Rationeel en Doeltreffend Onderwijs (I), Ontwikkelend Leren (II), De achtergrond op de voorgrond (III). Voorschoolse ontwikkeling. (IV). De wortels der schoolse ontwikkeling. (V).In: PMS-Leven, Contactorgaan tussen Rijks PMS-centra en Vormingscentrum, Ministerie van Nationale Opvoeding. Vol.IX - nr. 1. Koninginnelaan,307, Brussel.

1978

HENDRICKX F.J.P. De Ontwikkeling van de Actiewereld van het Kind. De Rol van het Lichaam en het Belang van de Eigen Centrale Gerichtheid (links of rechts), Tam-Tam, jg. 8, nr. 4 Tijdschrift Sint Gerardusinstituut voor Spastische Kinderen, Diepenbeek.

1979

Hendrickx F.J.P. Praktognostisch Handelen en Persoonlijkheidsontwikkeling, Tam-Tam, jg. 9, nr. 4, Tijdschrift Sint-Gerardusinstituut voor Spastische Kinderen, Diepenbeek.

1981

HENDRICKX F.J.P., De Neurologische Ontwikkelingsbehandeling volgens Bobath, een poging tot explicitatie van een Bobath-doctrine, Acco Leuven;

1983

HENDRICKX F.J.P, Kritische Ontwikkelingsbegeleiding van Leergestoorde Kinderen, in, Godijns R; Loncke F (eds), Leerproces en taalverwerving bij kinderen, Leuven: Acco.

1984

HENDRICKX F.J.P. Het Lichaamsschema als Voorwaarde voor Optimaal Functioneel Bewegen, KU Leuven: Hermes, vol XVII 1, 15-42.

1985

HENDRICKX F.J.P., Rol en Betekenis van Primaire Bewegingscomplexen, Symposium HIPB Gent: Vroegbegeleiding van het Risico-kind.

1986

HENDRICKX F.J.P., Observatie van het Praktognostische Functioneren bij het Leergestoorde Kind, in, Van Coppenolle H.; Simons J. (eds), Van Observatie naar Psychomotorische Therapie, Leuven: Acco, 98-107.

1989

HENDRICKX F.J.P., Falling of Elderly Persons: A., Dysfunction of the Human Behaviour System, eds W.H.J. Rogmans, e.a., Proceedings of the ECOSA conference on safety for elderly people, Amsterdam. (European Consumer Safety Association)

1988

HENDRICKX F.J.P., De Cognitieve Interpretatie van de Lichaamstaal bij Demente Bejaarden, Antwerpen: Trefcentrum Derde Leeftijd.

1990

HENDRICKX, F.J.P., "Motoriek en Cognitie, een Kennistheoretische Analyse". In: J. Ghesqière & J. Tolleneer, eds, "Wetenschap in Beweging" Liber amicorum Prof. Dr. M. Ostyn, (Hermes XXI, (2-3): 577-595), KU Leuven, Instituut voor Lichamelijke Opleiding.

1990

HENDRICKX, F.J.P., Motoriek en Cognitie (II): "Een Functionele Structuuranalyse van het Gedragssysteem", Hermes (Leuven) XXI (4), 829-856, KU Leuven, Instituut voor Lichamelijke Opleiding.

1991

HENDRICKX F.J.P., Psychomotorische Competentie en Leefmilieu van de Bejaarde, Hermes (Leuven), XXII, 287-302, KU Leuven, Instituut voor Lichamelijke Opleiding.

1991

HENDRICKX F.J.P., Praktognostische Problemen bij het Jonge Diparetische Kind. In: Info V.S.V.V.O., 4de jg., nr. 8, Studiedag (09/03/91), Het Jonge Kind met Spastische Diparese, '(Vlaamse Studiegroep Vroegdiagnose, Vroegbehandeling en Ontwikkelingsbegeleiding).

1992

HENDRICKX F.J.P., Cognitive Interpretation of the Motor Behaviour of Demented Elderly, Congress: Alheimer Disease International (25, 26,27 sept), Leuven-Brussel, workshop: 'Psychomotor Rehabilitation';

1997

HENDRICKX F.J.P., De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding in een Praktognostisch Perspectief, een Inleiding, SIGnaal, Journaal van de Stichting Integratie Gehandicapten, vzw, Destelbergen, 6de jg., nr. 20.

1997

HENDRICKX F.J.P., 'Psychomotoriek: what's in a name? Een reactie op artikel van H. Van Waelvelde, SIGnaal, Journaal van de Stichting Integratie Gehandicapten, vzw, Destelbergen, 7de jg., nr. 24.

1997

HENDRICKX F.J.P., "De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding in een Praktognostisch perspectief", deel 1". In: "Tetraëder", jg. 1, nr. 1, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt.

1997

HENDRICKX F.J.P., "De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding in een Praktognostisch perspectief, deel 2". "Tetraëder", jg. 1, nr. 2, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt

1997

HENDRICKX F.J.P., Faq: "Dyslateralisatie? Wat is dat?" "Tetraëder", jg. 1, nr. 2, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

1997

HENDRICKX F.J.P., "De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding in een Praktognostisch perspectief, deel 3".

1997

HENDRICKX F.J.P., Faq:"Primair Symmetrisch Handgebruik", "Tetraëder", jg. 1, nr. 3, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

1997

HENDRICKX F.J.P., "De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding in een Praktognostisch Perspectief, deel 4". "Tetraëder", jg. 1, nr. 4, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

1998

HENDRICKX F.J.P., De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding in een Praktognostisch Perspectief, de dynamische ontwikkelingstheorie, SIGnaal, Journaal van de Stichting Integratie Gehandicapten, vzw, Destelbergen, 8de jg., nr. 25.

1998

HENDRICKX F.J.P., "Ontmoeting Sense Of Coherence (SOC) en K.O.H.", "Tetraëder", jg. 2, n 1, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

1998

HENDRICKX F.J.P., ""De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding en de Huntingtonpatiënt", "Tetraëder", jg. 2, n 2, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

1998

HENDRICKX F.J.P., Faq: "Negatieve Controle en Anti-gedrag", "Tetraëder", jg. 2, nr. 3, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

1998

HENDRICKX F.J.P., Faq: "Wat is Complementaire Overcompensatie? Deel 1 "Tetraëder", jg. 2, nr. 4, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

1999

HENDRICKX F.J.P., Faq: "Wat is complementaire Overcompensatie? Deel 2", "Tetraëder", jg. 3, nr. 1, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

1999

HENDRICKX F.J.P., "Recht op antwoord: een repliek op een artikel in SIGnaal, H. Vanwaelvelde nr. 22, 1998", "Tetraëder", jg. 3, nr. 1, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

1999

HENDRICKX F.J.P., "Over de noodzaak van bijscholing", "Tetraëder", jg. 3, nr. 2, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

1999

HENDRICKX F.J.P., "Faq: "Veldafhankelijkheid, deel 1", "Tetraëder", jg. 3, nr. 4, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

2000

HENDRICKX F.J.P.,"Veldafhankelijkheid, deel 2", "Tetraëder", jg. 4, nr. 1, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

2000

HENDRICKX F.J.P.,"Over goede en minder goede hulpverlening bij leerstoornissen: taakgericht, functiegericht of systeemgericht", "Tetraëder", jg. 4, nr. 2, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

2000

HENDRICKX F.J.P.," Hoogbegaafdheid en leer- en gedragsstoornissen", deel 1, "Tetraëder", jg. 4, nr. 4, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

2001

HENDRICKX F.J.P.," Hoogbegaafdheid en leer- en gedragsstoornissen. Begaafdheid "van binnen uit", deel 2, "Tetraëder", jg. 5, nr. 2, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

2001

HENDRICKX F.J.P.," Hoogbegaafdheid en leer- en gedragsstoornissen. Begaafdheid van binnenuit", vervolg deel 2, "Tetraëder", jg. 5, nr. 3, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

2002

HENDRICKX F.J.P.,"Kritische Ontwikkeling volgens Hendrickx. Een situering", "Tetraëder", jg. 6, nr. 1, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

2002

HENDRICKX F.J.P.,"Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx. Theoretische uitgangspunten en neurologische fundering". "Tetraëder", jg. 6, nr. 1, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

2002

HENDRICKX F.J.P.,"Hoogbegaafdheid en leer- en gedragsstoornissen. Deel drie. Leerstoornissen "van binnenuit". "Tetraëder", jg. 6, nr. 2, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

2002

HENDRICKX F.J.P.,"Wat is Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx?", "Tetraëder", jg. 6, nr. 3, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt".

2003

HENDRICKX F.J.P., "Hoogbegaafdheid en leer- en gedragsstoornissen. Leerstoornissen van binnenuit bekeken. De motorisch-cognitieve probleemanalyse." Vervolg deel drie. "Tetraëder", jg. 7, nr. 1, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt.

2003

HENDRICKX FJP, “Het lichaamsschema als voorwaarde voor optimaal functioneel bewegen”, "Tetraëder" jg. 7, nr. 2, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt.

2003

HENDRICKX F.J.P., “Hoogbegaafdheid en leer-en gedragsstoornissen”, deel vijf, "Tetraëder", jg. 7, nr. 3, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt.

2004

HENDRICKXF.J.P., “Microgenese en Kritische Ontwikkelingsbegeleiding”, "Tetraëder", jg. 8, nr. 1, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt.

2004

HENDRICKXF.J.P., “Microgenetische analyse van visuele processen bij het lezen”, "Tetraëder", jg. 8, nr. 2, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt.

2004

HENDRICKXF.J.P., “De schrijvende hand: Spiegel van de Persoonlijkheid”, Deel een, "Tetraëder", jg. 8, nr. 3, Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt.

2005

HENDRICKXF.J.P., "Schrijvende hand: spiegel van persoonlijkheid. Vervolg. "Tetraëder, jg. 9, nr.1 ,

 "Primair-symmetrische hand- en armgebruik" Tetraëder, jg. 9, nr 2 , Tijdschrift VKOH, 

 "Wat is complementaire overcompensatie" Tetraëder, jg. 9, nr 2 , Tijdschrift VKOH, 

 "Inleiding tot de kerngedachten van de Kritische Ontwikklingsbegeleiding methode      Hendrickx" Tetraëder, jg. 9, nr.3  , Tijdschrift VKOH

2006

HENDRICKXF.J.P.,   "Imitatie, spiegelneuronen en Kritische ontwikkelingsbegeleiding"  "Tetraëder, jg. 10, nr.1 , Tijdschrift VKOH, Borggravevijverstraat, 56, Hasselt.

 "Veldafhankelijkheid en KOH"  "Tetraëder, jg. 10, nr.2 , Tijdschrift VKOH, 

 "Practognostisch onderzoek"  "Tetraëder, jg. 10, nr.2 , Tijdschrift VKOH, 

2007

HENDRICKXF.J.P.,  "Stress Allostalis en Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Deel II "Tetraëder, jg. 11,              nr.1 , Tijdschrift VKOH

"Afnemende psychomotorische competentie en het leefmilieu van de bejaarde. "Tetraëder, jg. 11, nr.2 , Tijdschrift VKOH

"ADHD – Het kind en zijn omgeving" "Tetraëder, jg. 11, nr.3 , Tijdschrift VKOH 

2008

HENDRICKXF.J.P.,  "ADHD – Het kind en zijn omgeving. Deel II" "Tetraëder, jg. 12, nr.1 , Tijdschrift 

 "Psychomotoriek en kritische ontwikkelingsbegeleiding." "Tetraëder, jg. 12, nr.2 ,Tijdschrift VKOH

2010

HENDRICKXF.J.P.,  "Praktognostische problemen bij het jonge kind met spastische diplegie" Tetraëder, jg. 14, nr.1 , Tijdschrift VKOH

 2010

HENDRICKXF.J.P.,  "Lichamelijke eenheid, toewending en contact" Tetraëder, jg. 14, nr.2 , Tijdschrift VKOH

2011

HENDRICKXF.J.P.,  "Het slurffenomeen Deel 2: De drie kerntaken van de slurfpatronen binnen het gedragssysteem" "Tetraëder, jg. 15, nr.1 , Tijdschrift VKOH Hasselt.

2013

HENDRICKXF.J.P., " Complementaire visie op het probleem van de apraxie" "Tetraëder, jg. 17, nr.1 , Tijdschrift VKOH Hasselt. 

 

Deze lijst wordt bijgewerkt