lidmaatschap vkoh

lidmaatschap vkoh voor 2023

Iedereen kan lid worden van de VKOH.

Het lidmaatschap is geldig voor één kalenderjaar.

 

Met uw lidmaatschap draagt u bij aan het promoten en profileren van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding.

 

Wat zijn de voordelen van uw lidmaatschap?

  • U ontvangt het tijdschrift Tetraëder.
  • U kan de ontmoetingsdag van de VKOH gratis bijwonen.
  • U voldoet aan een belangrijke voorwaarde om opgenomen te worden in de therapeutenlijst.
  • U kan gratis advertenties plaatsen op de site
  • U kan ook eerder verschenen artikels uit de Tetraëder aankopen (kostendekkend).
U wordt lid door overschrijving van € 50 op de rekening van:

 

VKOH vzw

 

IBAN: BE85 235025801406

BIC: GEBABEBB

met vermelding : lidgeld VKOH 2023 + 'uw naam'