vkoh

historiek

In het najaar van 1995 namen een aantal Kritische Ontwikkelingsbegeleiders het initiatief om de “Vereniging ter bevordering van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx (VKOH)” op te richten. Op zaterdag 18 mei 1996 werd de vereniging officieel opgericht tijdens een vergadering, die plaatsvond in de trofeeënzaal van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de KU Leuven. In 1998 werd de vereniging omgevormd tot vzw.

 

doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn:

  • het consolideren, verdiepen, uitbreiden en verfijnen van het transdisciplinaire concept en de praktische toepassingen van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding;
  • het verspreiden en kenbaar maken van de theoretische uitgangspunten, de praktische werkwijze en de uitgebreide therapeutische en psychopedagogische toepassingsgebieden van de methode via o.a. publicaties, website, lezingen, studiedagen en colloquia, en wetenschappelijk onderzoek;
  • het organiseren van de opleidingen over de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding; het bevorderen van systematische interactie en uitwisseling met officiële begeleidingsinstanties (CLB e.d.), medische begeleiders (huisarts, kinderarts, psychiater), onderwijsverantwoordelijken, leerkrachten, ouderverenigingen, en op specifieke diagnoses gerichte organisaties en verenigingen (autisme, ADHD, hoogbegaafdheid,…);
  • het leggen van contacten met verwante theoretische en praktische benaderingen en methoden, o.a. door het organiseren van ontmoetingsdagen met toonaangevende vertegenwoordigers;
  • het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de leden van de vereniging; het verzorgen van contacten met officiële instanties.