logo-VKOHvzw kopie.jpeg
 

Aankondiging

jaarlijkse ontmoetingsdag

 

Gehechtheidsproblemen:

hun gevolgen verklaard, beschreven en behandeld in het perspectief van het sociaal systeemdenken en de motorisch cognitieve ontwikkeling van het kind.'

 

 

Sprekers: Tara Santens, Orthopedagoog,PhD

  Joke Heylen, Klinisch psycholoog,PhD

Datum: zaterdag 17 november 2018

Uur: 09u30 to 13u00

Locatie: Cultuurcentrum Hasselt

Liefst inschrijven via: www.vkoh.be

Prijs:leden VKOH: gratis / studenten 10 euro / niet-leden: 20 euro

 

Spreeksters

Beiden werkzaam als systeemtherapeut in de een afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en verbonden aan het Leuvens Experimenteel Gehechtheidsonderzoekslab aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven.

 

Inhoud:

Groeien naar meer autonomie en zelfstandigheid verloopt het meest optimaal in een klimaat van verbondenheid en vertrouwen met belangrijke zorgfiguren. Hoe ontstaat vertrouwen in steun van belangrijke zorgfiguren? Welke impact heeft vertrouwen in zorg op de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Wat als er breuken in vertrouwen in zorg ontstaan?

Tara Santens en Joke Heylen zoeken hoe wetenschappelijke inzichten uit het gehechtheidsonderzoek vertaald kunnen worden naar toepassingen in de praktijk, zowel van de therapeut-begeleider als van andere belangrijke zorgfiguren (ouders, grootouders, leerkrachten, …). Hoe herkent men kinderen met weinig vertrouwen in zorg, kinderen die onveilig gehecht zijn? Hoe toont onveilige gehechtheid zich in verschillende strategieën om met fysieke en emotionele pijn om te gaan en zich te richten naar de wereld?

Kunnen nieuwe hechtingskansen gecreëerd worden om kwetsuren in vertrouwen in zorg te herstellen? Op welke manier kunnen zorgfiguren uit de leefomgeving van het kind bijdragen aan dit herstel? En waar kan een therapeut-begeleider zelf accenten leggen om een veilige basis en haven te zijn voor kinderen en jongeren in begeleiding?

Een korte inleiding van het dagthema in het perspectief van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding door F.J.P. Hendrickx:

Hij zal de complementariteit toelichten van twee specialistische benaderingen dieuiterst belangrijk zijn om een meer diepgaande en stabielere verbetering mogelijk te maken via de gecoördineerde beïnvloeding vanuit de psychotonus-biologische en de psychologische invalshoeken.