De theoretische introductiecursus omvat 6 lessen, gespreid over 6 dagen.

Bij covidbeperkingen wordt de volledige introductiecursus online gegeven.

 

In deze lessenreeks ligt de klemtoon op de omschakeling van defect- naar systeemgericht denken. Al wie zich voor de methode interesseert of een grondig inzicht wil verwerven in de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding, kan zich inschrijven.

We denken daarbij vooral aan leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en diverse zorgverstrekkers zoals psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, opvoeders, ... 

 

Voor meer informatie over deze opleiding, en

algemene inlichtingen over deze cursus, hier.