NIVEAU III – LES BIJZONDERE THEMA'S 2020

 

 

   

Aankondiging
Les ‘bijzondere thema’s
Opleidingsniveau III
voor afgestudeerde KOB-therapeuten.
 
‘LICHAAMSTIJD, een omvattend pervasief-hiërarchisch organisatieprincipe voor verfijnde gradatie v/d haalbaarheid van specifieke oefenideeën'

Op vraag van de deelnemers

herhaling van de les van 25/05/19.

 

Docent: Hilde Custers,

voorbereid met FJP Hendrickx

Datum: zaterdag 14 maart 2020 
Uur: 09u30 tot 16u00
Locatie: Cultuurcentrum Hasselt
Inschrijven: via www.vkoh.be
   Prijs: 120 euro
Accreditatie pro-q-kine: aangevraagd
KMO-portefeuille: DV.O105594
 
Inhoud: Inleiding en essenties volgens tekst van F.J.P. Hendrickx
 
- LT is de biologische implicatie (consequentie) van de functioneel-anatomische tweezijdige
  lengtestructuur (bilaterale axialiteit) van ons lichaam.
- LT werkt in basale hiërarchisch opklimmende complexiteitsgraden (moeilijkheidsgraden) die het
  mogelijk maken de kritisch variërende haalbaarheid van specifieke oefenideeën, individueel en per
  moment, flexibel te variëren en fijnmazig te doseren.
- LT is kwalitatief meebepaald door de differentiatiegraad van de slurftoewending en haar
  praktognostische integratie met de gelateraliseerde toewending
- Verbeterde beheersing en toepassing van de complexe lichaamstijd staat in direct verband met
  betere integratie en competentieverhoging van de basale cognitieve parameters van
  het werkgeheugen.
- De mogelijke LT-combinaties suggereren en verduidelijken een haast onbeperkt aantal kritische
  varianten van zeer individueel gerichte en subtiel opklimmende specifieke oefenideeën.
- LT biedt de mogelijkheid het arsenaal van specifieke oefenideeën overzichtelijk te classificeren en fijn
  te differentiëren volgens hun objectieve complexiteit en subjectieve haalbaarheid.
 
Meebrengen
een zestal matjes en kubussen en een flinke dosis creatieve inzet.
 
      VKOH privacy-beleid (GDPR/AVG):
       Uw persoonsgegevens die VKOH  verkregen heeft, worden enkel gebruikt voor de administratie nodig voor het
       voltooien van de opleiding en om u te informeren aangaande VKOH-initiatieven ( nieuwe opleidingen, 

       ontmoetingsdagen, nieuwsbrief, tijdschrift, …) Als u vragen heeft over de gegevensverwerking en de opslag ervan,

     Inschrijven kan hier