NIVEAU III – LES BIJZONDERE THEMA'S 2019

 

 

   

Aankondiging
Les ‘bijzondere thema’s
Opleidingsniveau III
voor afgestudeerde KOB-therapeuten.
 
‘LICHAAMSTIJD, een omvattend pervasief-hiërarchischorganisatieprincipe voor verfijnde gradatie v/d haalbaarheid van specifieke oefenideeën'
 
Docent: Hilde Custers
Datum: zaterdag 25 mei 2019
Uur: 09u30 tot16u00
Locatie: Cultuurcentrum Hasselt
Inschrijven: via www.vkoh.be
   Prijs: 120 euro
Accreditatie pro-q-kine: aangevraagd
KMO-portefeuille: DV.O105594
 
Inhoud: Inleiding en essenties volgens tekst van F.J.P. Hendrickx
 
- LT is de biologischeimplicatie (consequentie) van de functioneel-anatomische tweezijdige lengtestructuur (bilaterale axialiteit) van onslichaam.
- LT werkt inbasalehiërarchischopklimmende complexiteitsgraden (moeilijkheidsgraden)die het mogelijk maken dekritischvariërendehaalbaarheidvan specifieke oefenideeën, individueelen per moment,flexibel te variëren enfijnmazig te doseren.
- LT is kwalitatief meebepaald door de differentiatiegraad van deslurftoewendingen haarpraktognostische integratiemet degelateraliseerde toewending
- Verbeterde beheersing en toepassing van decomplexe lichaamstijd staat in direct verband met betereintegratieencompetentieverhogingvan de basalecognitieve parameters van hetwerkgeheugen.
- Demogelijke LT-combinaties suggereren en verduidelijken een haast onbeperkt aantal kritische varianten vanzeer individueel gerichte ensubtiel opklimmende specifieke oefenideeën.
- LT biedt de mogelijkheid het arsenaal van specifieke oefenideeën overzichtelijk teclassificeren enfijn te differentiëren volgenshunobjectieve complexiteit ensubjectieve haalbaarheid.
 
Meebrengen
een zestal matjes en kubussen en een flinke dosis creatieve inzet.
 
      VKOH privacy-beleid (GDPR/AVG):
       Uw persoonsgegevens die VKOH  verkregen heeft, worden enkel gebruikt voor de administratie nodig voor het
       voltooien van de opleiding en om u te informeren aangaande VKOH-initiatieven ( nieuwe opleidingen, 

       ontmoetingsdagen, nieuwsbrief, tijdschrift, …) Als u vragen heeft over de gegevensverwerking en de opslag ervan,

     Inschrijven kan hier