NIVEAU III – LESSEN BIJZONDERE THEMA'S 2017

 

 Niveau 3: Praktijklesdag: zaterdag 25 november 2017.  Cultuurcentrum Hasselt.

 

Op zoek naar maximale doeltreffendheid en optimaal rendement v/h het kritische lichaamswerk, zodat de begeleidingstijd aanzienlijk verkort voor een sneller en blijvend resultaat

Een functioneel geordende bundeling van lichamelijke doorbraaktechnieken van de KOBH

 

Door F.J.P. Hendrickx (laatste les!)

 

Hoe kunnen we de verschillende werkzame complementaire technieken en doorbraakprincipes van de KOBH in een individueel, dynamisch en kritisch handelingsplan in lijn brengen, om een maximaal haalbaar rendement te verzekeren, zodat het mogelijk wordt de begeleidingstijd veilig te verkorten.

Dit gebeurt altijd in een omvattend vitaal-existentieel persoonsperspectief en gestuurd door het gelijk van het unieke kind.

Never work in darkness! Weet altijd helder wat en waarom en in welke volgorde je iets doet. Werk (bio)logisch, systematisch en adaptief.

Via een inzichtelijke verklarende analyse  van probleem en oplossing, willen we een te volgen haalbare weg aangeven en in de praktijk gedifferentieerd toelichten.

 

De basisprincipes: we werken

- In de context van onze tonische slurfhypothese en binnen het omvattend gedragsmodel en volgens de epigenetische ontwikkelingsprincipes.

- Per definitie, kritisch afgestemd op het concrete persoonlijke lichamelijke gelijk van het kind (persoon).

- Vanuit de fundamentele biologische samenhang tussen het sensotonische gammasysteem en de axiale slurfmatrix.

- Geïnspireerd en gestuurd door de defensieve overlevingsrol van het existentiële gammasysteem.

- Nauwkeurig afgestemd op de persoonlijke reactiviteitsgevoeligheid van de tonische gammadefensie. Vooral focus op hoog sensitieve aspecten.

Vandaar de absolute noodzaak van minimalistische aanpak (psychologisch en manueel).

- Gericht op het optimaliseren van de essentiële wederkerige relatie tussen proprioceptieve gevoeligheid en verfijnde tonische regulatie.

- Uitgaand van de actuele en habituele (als normaal beleefde) specifieke sensotonische gammamatrix: belangrijkste basisaspect van het tonische gelijk van dit kind.

 

De behandelde werkgebieden en differentiële doelstellingen

In feedback aanpasbare volgorde

1. Opzoek naar een (individueel te bepalen) snellere doorbraak naar een verbeterde tonische regulatie van de ledematen (de perifere tonische regulatie) door middel van specifiek versterkte ADR-principes.

Gebaseerd op laterale dissociatie àdifferentiatie van de hinderlijke slurfeenheid van de ledematen.

2. De autochtone lichaams-as deblokkeren en differentiëren via axiaal gelokaliseerde interventies.

a) Afzwakken van de globale starre symmetrische slurf (primaire slurf) als voorbereiding op de

b) Het deblokkeren en differentiëren van de (secundaire) torsieslurf

 

Inschrijven kan hier.