KALENDER NIVEAU III – LESSEN BIJZONDERE THEMA'S 2016

 

F.J.P. Hendrickx geeft dit jaar een les Bijzondere Thema's: 

 

 

 

 

 

 

Praktijkles van zaterdag 1 oktober 2016

 

 

 Praktische toepassing van de werkingsprincipes van de Kritische ontwikkelingsbegeleiding.

Een video-illustratie en -analyse van de theragnostische aanpak van specifieke probleemthema’s.

 

Onze typische individuele kritische probleemanalyse brengt specifieke probleemthema’s op de voorgrond.  In een oefensessie wordt één goed afgelijnd probleemthema geselecteerd als werkveld voor de interventie.

Deze praktijkvideo’s tonen aan hoe tijdens de sessie gefocust wordt op het gekozen thema, bv. de 3D-greep,

Onze begeleidende werkwijze (probleemanalyse en kritische aanpak) berust in de praktijk voornamelijk op duidelijk en eenvoudig voordoen (voorbeeld) en onmiddellijk (spontaan) nadoen. Hierbij levert de kwaliteit (paraatheid en nauwkeurigheid) van de directe neurologische spiegeling (mirror neurons) van het bewegingsvoorbeeld een directe aanwijzing op van wat het kind nu kan en begrijpt (lichaamstaal). Op basis van dit specifiek themagericht kunnen, als positieve feedback, kan de begeleid(st)er een vereenvoudigde haalbare bewegingsactie voordoen die vlot correct nagedaan kan worden. Elke gelukte imitatie geeft vertrouwen en creëert een alfa-situatie. Heel geleidelijk kan dan in een positieve sfeer van succesbeleving (alfasituatie) de complexiteit van de opdrachten opgevoerd worden. ‘Gesouffleerd’ door het succes van het kind, kan dan, via variërende haalbare bèta-uitdagingen, een doorgaande positieve flow op gang gebracht worden.

Een cruciaal aandachtspunt in de oefenpraktijk is dat vooruitkijkend nauwlettend gelet moet worden op aanwijzingen van beginnende sensorische uitdoving die de optimale oefentijd altijd beperkt.

Onze praktijkbeelden tonen de continue cyclus van wisselende kritische uitdagingen à succesbeleving ànieuwe grensuitdagingen. Dit positief leerproces wordt gevoed door de intrinsieke motivatie van het zelf bewerkte succes. Negatieve ervaringen zoals blijvend mislukken, frustratie, faalangst en blokkade worden zo ontweken.

Het gaat hier om een systematisch op gang gebrachte circulaire dynamiek, waarbij elke kritische uitdaging nieuwe informatie geeft, waardoor het probleeminzicht aangescherpt wordt (diagnostisch), zodat de uitdagingen nog meer verfijnd afgestemd kunnen worden (therapeutisch) op het groeiende kunnen en de optimale leerparaatheid. Zo helpt het theragnostisch feedback-principe het begeleide kind om echte eigen leermogelijkheden te ontdekken en een nieuw stimulerend leervertrouwen (zelfvertrouwen) te verwerven.

Deze werkwijze raakt, inderdaad, de kern van de kritische ontwikkelingsbegeleiding die uiterst concreet, direct en moment na moment blijft uitgaan van het kind als uniek persoon dat vraagt naar zeer specifieke (kritische) begeleiding.

Het is uiterst belangrijk er op te wijzen, dat het beschreven echte (orthogenetisch) leerproces zich altijd nu afspeelt, in real time, als een directe en complexe transactie (structurele koppeling) tussen kind, begeleider en een eigen concreet probleemaspect van de persoonlijke realiteit.

In deze video-analyse wordt in zijn meest concrete praktische toepassing, gedemonstreerd hoe belangrijk de kritische ontwikkelingsbegeleiding kan zijn binnen de unieke beleving van ‘het-kind-als-persoon-in zijn-leefwereld’ voor het deblokkeren van vastgelopen ontwikkeling en voor echte stabiliserende persoonsontwikkeling.

Daarom is voor de kritische ontwikkelingsbegeleider elk kind uniek en heeft het altijd gelijk!

Nota: Extreem belangrijk is ook de krachtige en veelzijdige toegang tot de echte verbetering van de competentie van het werkgeheugen die gecreëerd wordt door deze individueel genuanceerde en gedifferentieerde begeleiding van de zelfontwikkeling van het kind.

 

Inschrijven kan hier.