aankondigingen

wijziging gebruik opleidingscheques

Wij ontvingen van de VDAB onderstaand bericht omtrent het gebruik van opleidingscheques. Uit dit schrijven moeten wij jammer genoeg concluderen dat het gebruik van opleidingscheques voor cursussen van minder dan 32 lesuren niet meer mogelijk is.

 

Dit betekent concreet dat we geen opleidingscheques voor de lessen Bijzondere Thema's meer kunnen aanvaarden. Wij betreuren uiteraard deze beslissing, maar wij wensen ons strikt te houden aan de regelgeving omdat onze erkenning anders in het gedrang kan komen.