opleiding

opleiding in 3 niveaus

De opleiding is in drie niveaus ingedeeld, elk met een duidelijke doelstelling.

Iedereen die meer wil weten over de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding, kan zich inschrijven voor de zesdaagse Introductiecursus.

Wie met succes een getuigschrift van de introductiecursus heeft behaald, kan aansluitend de    twintigdaagse praktijkopleiding Basistherapeut volgen.

 

Afgestudeerde KOB-therapeuten kunnen zich inschrijven voor lessen Bijzondere thema's zodat zij op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen en zich kunnen bijscholen.


Aangezien VKOH een KMO label heeft, wordt ze door de Vlaamse overheid erkend als opleidingsverstrekker en kunnen cursisten een financiële tegemoetkoming genieten voor elk van de opleidingsniveaus.

 

certificaat.pdf
Adobe Acrobat document 36.4 KB

 

Dienstverlener voor de

 

KMO-portefeuille

 

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Opleiding

Registratienummer DV.O105594

 

Vereniging Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx (V.K.O.H.)

 

Deze registratie is geldig van 29/08/2019 tot 30/08/2024

 

Deze registratie is een voorwaarde om diensten aan te biedende betaald kunnen worden via de KMO-portefeuille. Dit attest houdt op zichzelf geen beoordeling in van de kwaliteit van de verstrekte dienst.