Hoe is de methode ontstaan?

De grondlegger van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is prof. em. FJP. Hendrickx. Vanuit zijn praktijkervaring in het werken met spastische kinderen, heeft hij de grondslagen van de methode ontwikkeld.

 

Waarvoor dient de methode?

We kennen ze allemaal. De baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen die hun weg niet vinden en dreigen vast te lopen in een te ingewikkelde wereld, waar te veel dingen te snel op hen afkomen. Hun aanpassingsvermogen faalt.

 

De ontwikkelingsbegeleider wil de individuele persoon - in elke situatie en op elke leeftijd - maximale kansen bieden om de eigen mogelijkheden volledig en optimaal te ontplooien in een open en hoopvol perspectief

 

 

Voor welke symptomen kan de methode gebruikt worden?

Symptomen zijn uiterlijk waarneembare kenmerken van gedrag zoals ze door anderen worden waargenomen. Op basis van deze uiterlijke gedragskenmerken wordt er vaak een etiket gegeven en zeer frequent ook een combinatie van meerdere labels. Autisme, ADHD, ASS, Dyscalculie, Dyspraxie, zijn hier voorbeelden van.

Deze symptomen zijn evenwel een uiting van de werking van de interne structuur van het individueel gedragssysteem van een persoon. De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding behandelt geen symptomen maar werkt aan een optimalisatie van de interne structuren van de persoon en als dusdanig heeft zij een grote  impact op de uiterlijk waarneembare symptomen.

 

Wat houdt de begeleiding in?

De begeleider zorgt eerst voor een duidelijke en gedetailleerde kijk op de diepere wortels van de zichtbare problemen. Hij/zij vertrekt daarom van een systematische analyse van de werking van het individuele gedragssysteem als geheel.  Wat loopt er fout?

Vanuit de concrete probleem analyse en synthese worden passende grensprestaties gekozen, die door het kind als spontaan motiverende ‘haalbare uitdagingen' ervaren worden. Zij vormen de bron van de kostbare kritische ervaringen, die de voorwaarden zijn voor echte ontwikkeling.  

Het lichaam vormt het aangrijpingspunt om toegang te krijgen tot de interne structuren van het kind, en daarom zal de begeleider ook het lichaam gebruiken tijdens de begeleiding.

 

Waar vind ik een therapeut?

Een overzicht van therapeuten vind die zich regelmatig bijscholen vind je hier.

 

Is de methode wetenschappelijk?

 Kritische Ontwikkelingsbegeldidng is ontstaan uit de pratkijk van het werk met spastische kinderen. De ervaringen en inzichten die daaruit zijn voortgevloeid, zijn getoetst aan de wetenschappelijke inzichten uit de neurologie, psychologie, biologie en filosofie. Dit proces is nog steeds gaande zodat ook nieuwe wetenschappelijke inzichten geïntegreerd worden. Meer info vind je hier