Ik heb mijn opleidingscheques te laat aangevraagd, wat nu?

U kunt tot twee maanden na de start van een cursus opleidingscheques aanvragen. De VKOH kan enkel opleidingscheques aanvaarden voor een cursus die start binnen de geldigheids-periode die vermeld staat op de cheques.

Ik was niet aanwezig in de les, wat met mijn opleidingscheques?

De VKOH kan nooit geld teruggeven voor opleidingscheques. Enkel in geval van overmacht, ziekte, ongeval, een overlijden in de familie en dergelijke is terugbetaling door de VDAB mogelijk. U kunt uw opleidingscheques binnen de geldigheidsperiode eventueel nog wel voor een andere les gebruiken.

Kan ik mijn opleidingscheques gebruiken voor een andere les of cursus ?

Binnen de geldigheidsperiode kunt u uw opleidingscheques inderdaad nog gebruiken voor een andere les of cursus.