EVIDENCE BASED

 

De Kritische OntwikkelingsBegeleiding volgens Hendrickx (KOBH) steunt op moderne evidence based basis-hypotheses. 

Onze stellingen: De menselijke (1) persoon moet benaderd worden als een typisch menselijk (2) gedragssysteem dat (3) zichzelf onderhoudt en zijn (4) eigen complexiteit uitwerkt in (5) transactie met zijn (6) leefwereld. Het (7) biologische persoonlijk en autonoom geleefde lichaam vormt hierbij altijd het (8) oorspronkelijke vertrekpunt en het primaire aangrijpingspunt van de (9) individuele kritische ontwikkelingsbenadering.

 Deze, objectief gefundeerde, inspirerende en verklarende werkhypothesen en hun rationele operationele toepassingen zijn gebaseerd op omvattende cruciale (neuro)wetenschappelijk ontdekkingen en inzichten. Zij hebben het huidig ‘paradigmatisch’ werkveld van de hulpverlening wezenlijk gerationaliseerd en vernieuwd. De voorbijgestreefde dogmatische klassieke statische visies op mens en gedrag worden nu onhoudbaar verdrongen door een, vooral neuro-wetenschappelijk gefundeerde, dynamisch-prospectieve mens-, hulp- en begeleidingsvisie.

Paradigma-shifts zijn onvermijdelijk als de wetenschap vooruitgaat. Hier geldt ook: “survival of the fittest!”

 “New theories arise from a crisis in scientific understanding, when there is an acute incompatibility between observations and existing theories”. Oliver Sacks.

De nieuwe en testbare inzichten, met hoge wetenschappelijke waarschijnlijkheidsgraad, openen nieuwe optimistische perspectieven voor effectieve individuele kritische ontwikkelingsbegeleiding. 

 

Overzicht van relevante paradigma’s die de natuurlijke biologische basis van KOBH verduidelijken.

a. De wetenschappelijke doorbraak van het (1) open individueel epigenetisch ontwikkelingsperspectiefbevestigt, verantwoordt en inspireert de (2) werkwijzedoenbaarheid en efficiëntie van de Individuele Kritische OntwikkelingsBegeleiding via selectief uitgelokte (3) kritische ervaringen. Dynamische epigenetica herformuleert statische genetica.

b. De overkoepelende dynamische systeemvisie versus het klassieke dualisme.

c. Existentiële prioriteit en de autonomie van het persoonlijk geleefde lichaam.

d. Embodied cognition en enactieve perceptie

e. Nieuw complementair perspectief: wederkerige bevruchting fenomenologie en neuro-wetenschap.

 

We vermelden hier doorslaggevende neuro-wetenschappelijke publicaties, die de nieuwe paradigma’s onweerstaanbaar op de voorgrond brengen. We beklemtonen vooral het gegeven dat deze publicaties de nadruk leggen op de cruciale positie en rol van het persoonlijk geleefde lichaam in het mentaal en interactief menselijk gedrag. 

Nota: G. EdelmanNobelprijswinnaar, bekrachtigt, vanuit zijn fundamenteel onderzoek, alle basishypothesen van KOBH.

“Edelman's theory (TNGS) proposes a way of grounding all this in known facts about the nervous system and testable hypotheses about its operations. Any theory, even a wrong theory, is better than no theory. This “theory of neuronal group selection” is the first truly global theory of mind and consciousness, the first biological theory of individuality and autonomy - should at least stimulate a storm of experiment and discussion”.  Oliver Sacks

Edelman, Gerald M. (1992). Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of Mind. (Basic Books, New York). 

Edelman, Gerald M and Tononi, Giulio (2001). Consciousness: How Matter Becomes Imagination. (Penguin Books, London).

 

Damasio Antonio (2003). Looking for Spinoza. Joy, Sorrow and the Feeling Brain, Harcourt, Inc. Toronto, London.

 

Maturana Humberto en Varela Francisco (1998)The tree of KnowledgeThe Biological Roots of Human Understanding. Revised edtion. Shambala, Boston, London

 

Gallagher Shaun (2005). How the Body Shapes the Mind. New York: Oxford University Press.

 

Gallagher Shaun, Zaham Dan, (2008). The phenomenological Mind. An introduction to philosophy of mind and cognitive science, Routledge, New York.

 

Gallagher Shaun (2014). Phenomenology and embodied cognition. In the Routledge Handbook of Embodied Cognition, p 9-18. Routledge, New York.