essenties in schema blad 2

 

HET TYPISCH PERSOONSGERICHT PROFIEL v/d

DE INTEGRALE KRITISCHE ONTWIKKELINGSBEGELEIDING (K.OB.H)

Volgens HENDRICKX

 

(F.J.P. Hendrickx 25-05-2017)

 

Ons inspirerend kernperspectief en leidmotief

¦ Elk kind is een unieke persoon, is autonoom en heeft altijd gelijk!

¦ De integrale begeleiding vertrekt altijd vanuit het kind (persoon)

 

Ons primair uitgangspunt voor analyse en begeleiding

¦ Bestaansprioriteit v/h persoonlijk intentioneel levend lichaam

¦ Het slurfpatroon als organiserende matrix van het levend lichaam

¦ Ambigue lichaamservaring: ik ben en ik heb mijn lichaam

Ons salutogeen begeleidingsdoel: Optimaal rendement van het eigen systeem

¦  Individuele optimaliteit via ‘educare’. Puer educandum (Langeveld)

 

Onze epigenetische kernstrategie: heroriënteren door lerend ontwikkelen

¦ Begeleid leren via kritische ervaringen:

Haalbaar - Begrijpelijk - Zinvol  à  Uitdagend uitlokken

 

Onze cognitieve focus: competent werkgeheugen: dynamisch, omvattend, talig

 

Onze geïntegreerde persoonsrelatie: 1ste, 2de en 3de persoons-benadering


VKOH organiseert de basisopleiding in de

BEGELEIDINGSPRAKTIJK volgens de KOBH-THEORIE:

 

“DE INDIVIDUELE KRITISCHE ONTWIKKELINGSBEGELEIDING”

 

Binnen het structureel-dynamisch-hiërarchisch denkkader v/h

Integrale tetraëdermodel en volgens de dynamiek van de

Epigenetische en Orthogenetische ontwikkelingsprincipes

 

Vanuit de UNIEKE PERSOONLIJKE PROBLEEMSTELLING

 

Op basis van de

thematisch gedifferentieerde probleemanalyse bron van de

verklarende integrale probleemsynthese.

 

Gepersonaliseerd en geactualiseerd door de

diepte-interpretatie van de

objectieve lichaamstaal  

 

Geïnspireerd en verklaard door de

axiale slurf-hypothese en de

dyslateralisatie-hypothese